Onderzoek en evaluatie

Orgio verzorgt onderzoek voor Rekenkamers. Evaluatie van beleid en uitvoering versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Orgio onderzoekt vanuit betrokkenheid bij de kwaliteit van openbaar bestuur en democratie.

Orgio doet onderzoeken naar de werking van organisaties en naar haalbaarheid van samenwerking. Een kritische en opbouwende analyse leidt tot scenario’s waarmee besturen en organisaties verder kunnen.

Reacties gesloten.